ES parama

Klientų savitarnos programinės įrangos diegimas viešbutyje Green Vilnius Hotel.

UAB „Baltijos parkai“, turinti ilgametę patirtį viešbučių valdymo srityje, įgyvendina projektą „Klientų savitarnos programinės įrangos diegimas viešbutyje Green Vilnius Hotel“ (Projekto Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0204), kuris finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atsigavimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“, projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Projekto tikslas – įdiegti viešbutyje klientų savitarnos programinę įrangą, siekiant paspartinti bei pagerinti paslaugos suteikimo procesą, optimizuoti klientų srautų ir paslaugos suteikimo kaštų valdymą, padidinti pajamų augimą.

Klientų savitarnos programinės įrangos įdiegimas viešbutyje Green Vilnius Hotel suteiks galimybę svečiams, atvykusiems į viešbutį, savarankiškai užsisakyti nakvynes bei už jas atsiskaityti be viešbučio darbuotojo pagalbos. Taip bus išvengta tiesioginio kontakto rizikos, o įmonė, automatizavusi registracijos procesą, turės galimybę taupyti personalo kaštus. Įsigyta ir įdiegta programinė įranga bus sujungta su esama viešbučio valdymo sistema, todėl svečiais turės galimybę operatyviai pasirinkti nakvynę pageidaujamom datom, o sistema automatiškai parinks kambario tipą bei nurodys kainą. Įsigyta programinė įranga bus valdoma ir administruojama nuotoliniu būdu.

Projekto biudžetas – 48 000 eurų, projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė, skirtas finansavimas – 36 000 eurų.

Projektas bus įgyvendintas iki 2023 m. vasario mėn.